Diş Protezciliği Nedir

Diş Hekiminin kontrolü altında, diş hekimince kendisine verilen ölçülere göre hastanın eksik olan diş ve ağız dokularını tamamlayan ve düzenleyen, protez ve diş köprülerini tekniğine uygun olarak yapan kişidir.

GÖREVLER

- Diş hekimince alınan ağız kalıbı üzerine, alçı ile suyu karıştırarak hamur yapar. Hamuru kalıp üzerine yerleştirir ve kaynatarak sertleştirir,

- Alçı kalıptan akriliği çıkarır,

- Dişlerin, kalıba yerleştirilmesinde diş hekimine yardım eder,

- Provadan gelen dişleri mumlayarak, diş eti şeklini verir,

- Dişleri mum kalıbın yerine plastik kalıba geçirir (mufta safhası),

- Kalıptan çıktıktan sonra, tesviye (fazlalıkların alınması) işlemini yapar, - Protez cilası yapar, - Kırılan protezleri tamir eder,

- Kron köprü yapar,

- Çarpık dişlerin düzeltilmesi için gereken malzemeleri hazırlar (bağlama kanalları),

- Kullandığı aletlerin bakımını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Elektriksiz el aletleri (pense çeşitleri, makas, testere vb.), elektrikli aletler ve makineler, kıymetli ve kıymetsiz metal alaşımları, alçı, mum, porselen tozları, cila, plastik vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Diş protezcisi olmak isteyenlerin;

- Normal bir genel yetenek düzeyine,

- El ve gözü uyumlu kullanabilme,

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine,

- Renk algısına,

- Estetik görüşe sahip olmaları,

- Kimyasal maddelere ve toza karşı alerjisi olmaması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Diş protezcileri, diş atölyelerinde görev yaparlar. Çalışma ortamında kimyasal maddelerle, alçı ve porselenle çalışıldığından aşırı toz ve koku vardır. Birinci derecede malzeme ve aletlerle çalışırlar. Zaman zaman diş hekimleri, diş teknisyenleri ile etkileşim halindedirler. Çalışmasını haftanın her günü tam zamanlı olarak yürütür. Hafta sonu çalışması da söz konusu olabilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çalışma alanları, diş laboratuarları, özel diş klinikleri ve hastanelerdir. Meslekte iş bulma olanağı fazladır. Usta unvanını alanlar kendi adlarına işyeri açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Yeterli sayıda müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde diş protezciliğine yönelik eğitim programı düzenlenebilmektedir. Ayrıca, mesleğin eğitimi teknisyenlik düzeyinde sağlık meslek liselerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;

- En az ilköğretim okulu mezunu olmak,

- 14 yaşını doldurmuş 19 yaşından gün almamış olmak, ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitimden geçmemiş olanlar, yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.

- Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,

- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Diş protezcisi mesleğinin eğitim süresi lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda 1,5 yıl, ilköğretim mezunu olanlarda ise 3 yıldır. Bu merkezlerde teorik eğitim, işyerlerinde ise uygulamalı eğitim verilmektedir. Çırak öğrenciler teorik eğitimde Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi gibi genel bilgi dersleri ile Teknik Resim, İş Güvenliği, Meslek Resmi, Meslek Bilgisi, Maniplasyon, Malzeme Alet Bilgisi gibi meslek dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

- Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Diş protezcisi mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

- Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur. BENZER MESLEKLER: Diş Protez Teknisyenliği, Diş Protez Teknikerliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Aday çırak ve çırak öğrencilere, eğitimleri süresince, asgari ücretin %30′undan az olmamak üzere işverenlerce ücret ödenmektedir. Kamu kesiminde çalışanlar, asgari ücretin, yaklaşık olarak 2-3 katı tutarında ücret almaktadır, Özel işyerlerinde çalışanların ücreti ise, işyerinin yapısı elemanın beceri ve deneyimine göre değişiklik göstermektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.