Avukatlık Mesleği Hakkında Bilgi

Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişidir.

GÖREVLER

- Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce davasını aldığı kişiyi (müvekkilini) dinler, yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder,

- Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler,

- Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar,

- Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır,

- Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar,

- Kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve savunma amacıyla konuşma yapar,

- İcra takipleri yapar,

- Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER,

Kırtasiye malzemeleri (dosya, kağıt, kalem vb.), daktilo, bilgisayar, avukatlık cübbesi, mevzuat (Anayasa, uluslararası sözleşmeler, yasa, tüzük, yönetmelik, yargı kararları vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Avukat olmak isteyenlerin;

- Normalin üstünde akademik ve sözel yeteneğe,
- Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne,
- Olayları derinliğine araştırma merakına,
- Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, - Akıcı konuşma becerisine,
- Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla, adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, çeşitli üniversitelere bağlı hukuk fakültelerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Temel eğitimin süresi 4 yıldır. Ön eğitim tamamlandıktan sonra 1 yıllık staj dönemi vardır. Eğitim süresince; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İktisat, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Hukuku, Mali Hukuk, Türk Hukuk Tarihi, Sosyoloji, Ticaret Hukuku, Hukuk Metodolojisi, Umumi Hukuk Tarihi, Avrupa Hukuku, Çevre Korunması Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Adli Tıp, Devletler Özel Hukuku, Askeri Ceza Hukuku gibi dersler alırlar.

- Staj süresince stajyer avukatlara yönelik çeşitli seminer ve ödevler verilmektedir. Staj sonunda, Baro Yönetim Kurulunca sözlü sınav yapılır, başarılı olanlara “Avukatlık” belgesi verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Hukuk fakültelerinde master ve doktora tezlerini vererek hukuk alanında bir branşta öğretim üyesi olarak çalışabilirler. Avukatlar, gerekli eğitimi aldıktan veya stajları yaptıktan sonra hukuk müşaviri, savcı, hakim, noter olabilirler. Ayrıca, yürüttükleri davalarda branşlaşma söz konusu olabilir. BENZER MESLEKLER: Hakimlik, savcılık, noterlik.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Mesleki eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim kredisi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

- Kendi adına çalışan avukatların kazançlarını tahmin etmek oldukça zordur. Meslekte uzmanlaşmalarıyla orantılı olarak kazançları değişmektedir. Değişik kurum ve işletmelerde çalışan avukatlar ise çalıştıkları kurumun ücret politikasına göre gelir elde ederler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Avukat, hukuk öğrenimi görmüş ve adalet önünde kişilerin haklarını savunmayı meslek edinmiş kimselere denir. Avukat aynı zamanda yasalarla ilgili konularda kişilere yol gösterir. Bir avukat serbest ya da bir kuruma bağlı olarak çalışabilir.

Avukatların çoğu hukukun belirli bir alanında uzmanlaşırlar. Belirli konuda uzman olan avukatlar davalara girerek dava avukatı (bazı ülkelerde) olabilir. Bu uzmanlaşma çeşitli konularda kendine başvuranlara danışmanlık yapmak, yol göstermek biçiminde de olabilir. Bir avukat önce söz konusu olayı ya da durumu hukuk açısından değerlendirir, sonra davayı üstlenir. Hukuk deyimiyle "müvekkil" denen savunacağı kişiyi temsil yetkisi aldıktan sonra da gerekli işlemleri yürütür. Duruşmalarda davacı ya da davalıyı, vekili olarak yargı önünde temsil eder. Vasiyetname, sözleşme gibi hukuksal belgeleri düzenlemek de avukatın görevleri arasına girer.

Bazı ülkelerde, avukatlık yapabilmek için, avukatların meslek kuruluşlarına üye olmak zorunludur.

Türkiye'de avukatlık

Türkiye'de avukat olabilmek için önce bir hukuk fakültesini bitirmek, sonra bir yıllık staj yapmak gerekir. 2001 yılı Mayıs ayında Avukatlık Kanununda yapılan değişikle Türkiye'de Avukatlık yapabilmek için staj'dan sonra yeterlilik sınavını geçme şartı da getirilmişse de 14 Aralık 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5558 sayılı kanunla sınav kaldırılmıştır.

Avukatlık Stajının ilk altı ayı adliyede, ikinci altı ayı ise bir avukat yanında yapılır. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanlar avukatlık yapamazlar. Başka bir ülkede hukuk öğrenimi görenlerin avukatlık hakkını kazanması için fark derslerinden sınava girmesi zorunludur. Türkiye'de avukatların belli konularda uzmanlaşma zorunlulukları yoktur. Her tür davaya girebilirler. Avukatlar duruşmalara cüppe giyerek çıkarlar; avukatların cüppeleri yargıç ve savcılarınkinden farklıdır.

Ülkemizde de avukatların meslek kuruluşu Baro adıyla bilinir ve ancak bu kuruluşa üye olanlar avukatlık yapabilirler. Resmi kurumlarda çalışan avukatların barolara üye olma zorunlulukları yoktur. Türkiye Barolar Birliği, baroların üye olduğu kuruluştur.

CMK hükümleri gereği avukat tutamayacak durumda olan zanlı ya da sanığa müdafii sağlanabilir. Müdafii olarak görevlendirmeyi baro yapar, ancak müdafii olarak görevlendirilen avukatın ücreti bu iş için ayrılmış fondan ödenir. 1 Haziran 2005 de yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) uyarınca gerek soruşturma (dava açılmadan önceki aşama) gerek koğuşturmanın (iddianamenin mahkemece kabulüne karar verilmesinden sonraki dönem)her aşamasında hem şüpheli/sanık hem de müşteki/katılanın avukat bulundurma hakkı vardır. 1 Haziran 2005 de yürürlüğe giren yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile 18 yaşından küçükler, atılı suçlamanın üst sınırı 5 yıl veya daha fazla olan fiiller için ifade ve sorguda avukat bulundurulması zorunludur. Diğer hallerde isteğe bağlı olarak avukat bulundurulabilir.

Diğer davalar için, avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, bu davalarını avukat aracılığı ile yapmak isteyen fakat bunun için mali gücü bulunmayan kişiler, Baroya başvurarak adli yardım kapsamında kendilerine bir avukat tayin edilmesini isteyebilecekleri gibi, adli yardımdan yararlanmak isteğiyle dava açabilir ve davayı açtıkları mahkemenin adli yardım kararı vermesini isteyebilir.

Avukatlık Mesleği Hakkında Bilgi yorumları

 • Image Description
  misafir
  16.04.2014

  İsime yaradı TSK

 • Image Description
  misafir
  20.04.2014

  ççççoookk gggggüüüzzzzeelll<3 :D :D:d:d:d:d <3 <3 <3

 • Image Description
  Bayram DAĞDELEN
  28.05.2014

  Bir avukat yaptığı savunmayı müvekiline vermek veya göstermek zorunda mı? avukatlığımı yapan arkadaş "bana güven ama savunma metnini sana veremem" diyor bu nekadar doğrudur.B nedenle avukatıma karşı işin başaında güvensizlik doğdu. Ne yapabilirim. Beni bilgilendirirseniz mutlu olurum.

 • Image Description
  misafir
  16.08.2014

  nekadar

 • Image Description
  misafir
  02.09.2014

  ilerde avukat olmak istiyorum cok isime yaradi tesekkurler :)

 • Image Description
  misafir
  25.10.2014

  Ben de avukat olmak istiyorum.çok yardımcı oldunuz teşekkürler

 • Image Description
  hanker
  14.01.2015

  aynen bana da çok yardımcı oldu bnde teşekkür ederim

 • Image Description
  Ziyaretci
  07.02.2015

  Bütün avukatlar tehdit alıyorlar mı?Başlarına kötü bir şey gelip gelmemesi baktıkları davaya göre değişiyor mu?Gerçekten hiçbir riski yoksa,başıma kötü bir şey gelmeyecekse,başım belaya girmeyecekse avukat olacağım.

 • Image Description
  misafir
  09.02.2015

  Bütün avukatların başına görevinden dolayı kötü bir şey geliyor mu?Bütün avukatların başı belaya giriyor mu?Bütün avukatlar tehdit alıyor mu?Yoksa bu durum baktıkları davaya göre değişiyor mu?

 • Image Description
  misafir
  09.02.2015

  Bütün avukatlar tehdit alıyor mu?Bütün avukatların başına görevlerinden dolayı kötü şeyler geliyor mu?Başları belaya giriyor mu?Yoksa bu durum baktıkları davaya göre değişiyor mu?Avukatlığın hiçbir riski yoksa,başıma kötü bir şey gelmeyecekse,başım belaya girmeyecekse,tehdit almayacaksam avukat olacağım.Onun için merak ediyorum.

 • Image Description
  misafir
  09.02.2015

  Bütün avukatların başına görevinden dolayı kötü bir şey geliyor mu?Bütün avukatların başı belaya giriyor mu?Bütün avukatlar tehdit alıyor mu?Yoksa bu durum baktıkları davaya göre değişiyor mu?

 • Image Description
  misafir
  09.02.2015

  bu ne ya anlamadım

 • Image Description
  misafir
  28.02.2015

  sınava girmeme iki senem kaldı. kendimi geliştirmeye devam ediyorum 8 senedir haylim olan avukatlık seni seviyoruum :D :DDDDD

 • Image Description
  berivan
  26.03.2015

  hiç güzel değil çok çirkince

 • Image Description
  misafir
  06.07.2015

  Türkiyede avukatlık istatistik oranı çok yüksek,yani dişari ciktigimizda her yerde avukat kaynıyor.Ve puanı tıpla eş değer,evet her ne kadar iyi bir meslek olsada kisinin kendisine bagli,eger cevresi yoksa bu ise hic kalkismasin,