Rehber Öğretmenliği (Psikolojik Danışmanlık) Hakkında Bilgi

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

GÖREVLER

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında çalışan rehber öğretmen (psikolojik danışman) başlıca şu görevleri yerine getirir:

- Gözlem, olay kaydı (Anektod), dereceleme ölçekleri,otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olur.
- Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlar.
- Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (Psikolojik danışma) yapar, danışanı dinler, yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında yardımcı olur.
- Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirler.
- Öğretmenlere, rehberlik görevini yerine getirmelerinde yardımcı olur.
- Ana babalara çocuklarının eğitimi konusunda danışmanlık yapar.
- Özürlü öğrencileri belirler, ilgili tedavi ve eğitim kurumlarına gönderir.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

- Çeşitli rehberlik programları, psikolojik ölçme araçları,
- Öğrenci gelişim dosyaları ve kayıtları, okul araç ve gereçleri, bilgisayar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Rehber öğretmen (psikolojik danışman) olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde genel yeteneğe, - Sözlü ifade gücüne ve empati yeteneğine sahip,
- Sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş,
- Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
- Sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
- Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
- İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
- Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
- Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Rehber öğretmen (psikolojik danışman), bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini odasında, grup rehberliği hizmetini sınıfta yürütür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Rehber öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında, rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim kurumlarında, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde, mesleki eğitim merkezlerinde çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim aşağıda belirtilen üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlık (EA)” puanı almak gerekmektedir.

Ayrıca, “Psikoloji” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Rehber Öğretmen olarak çalışabilirler.

‘’Psikoloji'’ bölümlerinden mezun olanların görev alacakları özel eğitim okulları ve kurumları engel grubuyla ilgili özel eğitim alanında en az 9 kredilik ders almaları veya özel eğitim alanında yüksek lisans yapmış olması gerekir.

Bunların dışında, daha önceki yıllarda “Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı” mezunlar da MEB tarafından bu alanda Rehber Öğretmen olarak atanabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim sırasında Eğitime Giriş, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi, İstatistik ve Araştırma gibi temel dersler yanında Öğrenme Psikolojisi, Çocukluk, Gençlik Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Psikometri Ruh Sağlığı, Rehberlik alan dersleri okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim öğretim tazminatı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

- Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
- 4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler.

BENZER MESLEKLER:Psikologluk, sosyal hizmet uzmanlığı, pedagogluk, öğretmenlik.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

Rehber Öğretmenliği (Psikolojik Danışmanlık) Hakkında Bilgi yorumları

 • Image Description
  misafir
  12.04.2013

  Selam

 • Image Description
  misafir
  30.04.2013

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkk salun

Öğretmenlikler Hakkında Bilgi