Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmenliği Hakkında Bilgi

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,

* Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
* Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
* Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
* Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
* Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
* Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
* Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, okul araç ve gereçleri, ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin;

* Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
* Sözel yeteneği gelişmiş, sosyal konulara özellikle eğitim konularına meraklı,
* İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
* Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
* İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren,
* Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
* İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
* Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
* Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı oldukça gürültülü ve biraz tozludur.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmen liselerinde görev yapabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri,Eğitim Bilimleri Bölümü Ana Bilim Dalları, ve Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümleri’nde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) meslek eğitiminin verildiği yerlerde belirtilen lisans proğramları için yeterli puanı almak gerekmektedir.(Her poğram için puan türleri değişmektedir.) Ayrıca Psikoloji Bölümü,Felsefe Bölümü(En az 16 kredi Sosyoloji,16 kredi Psikoloji aldığını belgeleyenler)ve Sosyoloji bölümünü(En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgeleyenler) bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlarda bu alanda öğretmenlik yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi eğitim kurumlarına göre değişmek üzere en az 4 yıldır, Eğitim süresince; Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği, Eğitim Sosyolojisi, Gelişim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Öğrenme Psikolojisi, Felsefe Tarihi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Hukuku, Hizmet-içi Eğitim, Endüstri Psikolojisi, Eğitim İdaresi gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenim sırasında Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenci kredisinden yararlanılabilir. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim - öğretim tazminatı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

* Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
* 4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, öğretim üyesi olabilirler.
* MEB'ce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.

BENZER MESLEKLER: Rehber öğretmenlik.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

* İlgili Eğitim Kurumları,
* Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
* Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
* Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.


1 yorum

öğretmenlik

bence çok sıkıcı bir meslek

30.10.2012 - Ziyaretci